Nátěry fasád

 

Nátěry fasád Praha, Praha východ a Praha západ

Nátěry fasád kvalitně a za rozumnou cenu. Nabízíme nátěry fasád od zajištění záboru na místě příslušném úřadě až po konečnou realizaci včetně barevného návrhu. Realizujeme nátěry fasád u všech typů nemovitostí nejrůznějšího charakteru nebo obtížnosti a to převážně v oblastech Praha, Praha východ a Praha západ. Nátěry fasád je nutné aplikovat na kvalitní a soudržný povrch a velmi důležitý je také dobře zvolený materiál ( nátěr fasády ). Před započetím prací provedeme obhlídku stavu fasády a v případě zjištění vad omítky provedeme zednické opravy omítky fasády, vždy však po konzultaci se zákazníkem. Nátěry fasád lze provádět několika způsoby a to jak z lešení nebo horolezeckou technikou, popřípadě z plošiny. Vždy se budeme snažit nabídnout Vám takové řešení, které bude nejefektivnější. Na místech, kde je zvýšená pravděpodobnost poškození fasády vandali tzv. ( graffiti ), doporučujeme ošetřit fasádu  antigraffity nátěry . Dále nabízíme speciální revoluční nátěr fasády a to pomocí termoizolačních nátěrů, které jsou vhodné pro použití jako částečné zateplení domů nebo v případě zvýšeného výskytu vlhkosti.  

 

Nátěry fasád přenechte odborníkům

Požádejte si nezávaznou cenovou kalkulaci ZDE.

 

       

 

 

Nátěry fasád - Pruběh realizace

 
 
 

 

1. Montáž lešení, mobilní výšková plošina

2. Zakrytí, olepení ( okna, dveře, parapety, zábradlí a další )

3. Demontáž dešťosvodů, okapů atd.

4. Prohlídka stávajícího stavu omítky 

5. Očištění povrchu fasády ( omytí Wap, ometení )

8. Penetrační nátěr

9. Dvojnásobný krycí nátěr

10. Odstranění zakrytí a olepení

11. Montáž okapů a svodů

12. Demontáž lešení

13. Závěrečný úklid