Bytové družstvo Lehovec

  • Popis: Lakyrnické práce ( nátěry balkónů )
  • Rozsah: 60. 000,-Kč
  • Objednatel: BD Lehovec